Omplir amb la id de la màquina, exemple: IDXXXX
Explica'ns que està passant a la màquina.